Becena home page
Becena home page
KVK inschrijf nummer: 09170533 / CCV nummer 5152H8 / bank rekeninging nummer: NL54 RABO 0132 0524 58:
kiwa

De beroeps chauffeur,

 

Wat wordt er van u verwacht;

 

U volgt per 5 jaren 35 uren scholing die officieel geldig zijn verklaard door het ccv en erkend is door europa om uw code 95 te doen krijgen.

De uren worden dan op een nieuw aan te vragen rijbewijs toegevoegd waarop te zien is dat u voldaan heeft aan uw verplichte nascholingsuren.

Eerste termijn,

Nederland kent vanaf 2009 de nascholing voor beroeps  goederen chauffeur, voorafgaand heeft er het een en ander plaats gevonden in het veranderen van de bestaande opleiding destijds .

Heden is de opleiding tot vrachtwagen chauffeur in structuur veranderd maar de grote lijnen aan inhoud zijn het zelfde gebleven.

Voor de nascholing (code95) heeft Nederland  7 jaren vrijstelling verkregen deze is begonnen in 2009 en loopt af op 10 september 2016.

Vanaf die datum mag er beroepshalve niet meer gereden worden zonder code 95 op het rijbewijs.

Dit geld voor iedere Nederlandse chauffeur binnen Europa die voor 10 sept. 2009 zijn rijbewijs heeft behaald.

 

Wat moet u doen om deze befaamde code op het rijbewijs te krijgen?

U moet 35 uren scholing volgen,

Waarvan minimaal 7 uur praktijk (verplicht).

De uren zijn opgedeeld in praktijk en theorie ( W-training en U-training) uw opleider kan u hier meer over vertellen).

Na dat u uw uren gemaakt hebt gaat u naar het gemeente huis om uw rijbewijs te laten aanpassen of verlengen.

 

Tweede termijn,

In het volgende termijn (2016 tot 2021) moet u weer nieuwe uren maken  om ook na 2021 te mogen blijven rijden.

 

 Alle uren worden in Nederland landelijk geregistreerd en zo tevens bijgehouden door het ccv,

deze uren kunt u op vragen met uw DigiD code (die u van de belastingdienst heeft gekregen) via deze link: www.mijncbr.nl

 

 

 

Aan deze teksten op deze site kunnen geen rechten verbonden worden!